Skip to content

İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Dünyada kurumsal wellbeing çalışmaları yürüten şirketler ne gibi somut avantajlar elde ediyor?

Programın Şirketlere Somut Katkısı

Kurumsal wellbeing programı uygulayan şirketler % 25-55 arasında değişen oranlarda sağlık harcamalarını azaltıyor. Bu şirketlerde kısa dönemli devamsızlık ise % 32 düşürülebiliyor. Verimlilikte ise % 50’lere varan artış sağlanabiliyor.

Kurumsal wellbeing çalışmaları nedeniyle şirketlerin elde ettiği somut faydalara Motorola çok iyi bir örnek. Şirket, kurumsal wellbeing programına yatırdığı her 1 dolar için ortalama 3 dolar geri dönüş elde etti.

Northeast Utilities, başlattığı kurumsal wellbeing programı ile ilk 2 yılın sonunda çalışanlarının davranış ve hayat tarzına bağlı sağlık bildirilerini 1 milyon 400 bin dolar düşürmeyi başardı.

Caterpillar ise başlattığı “sağlıklı denge programı” sayesinde 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 900 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.

Kurumsal wellbeing konusunda en önemli örnekler arasında yer alan Johnson & Johnson bünyesinde gerçekleştirilen  “sağlık ve iyileştirme programı” da şirketin çalışan başına yıllık 224 dolar tasarruf elde etmesini sağlıyor.

Travelers Corporation ise uyguladığı sağlıklı yaşamı destekleme programı sayesinde yatırım yaptığı her 1 dolar karşılığında 3,40 dolar geri kazanıyor. Bu durum şirketin geçtiğimiz yıl toplam 146 milyon dolar yapmasını sağladı.

Coca Cola ise çalışan başına  500 dolar/yıl kâr sağlayan başka bir örnek.

Caterpillar ise başlattığı “sağlıklı denge programı” sayesinde 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 900 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.

Kurumsal wellbeing konusunda en önemli örnekler arasında yer alan Johnson & Johnson bünyesinde gerçekleştirilen “sağlık ve iyileştirme programı” da şirketin çalışan başına yıllık 224 dolar tasarruf elde etmesini sağlıyor.

Travelers Corporation ise uyguladığı sağlıklı yaşamı destekleme programı sayesinde yatırım yaptığı her 1 dolar karşılığında 3,40 dolar geri kazanıyor. Bu durum şirketin geçtiğimiz yıl toplam 146 milyon dolar yapmasını sağladı.

Coca Cola ise çalışan başına 500 dolar/yıl kâr sağlayan başka bir örnek.

FitZen Kurumsal Wellbeing Danışmanlığı

Kişi başı 312 dolar kâr

Dünyada şirketler yaklaşık 40 yıldır “kurumsal wellbeing” programlarına ilgi gösteriyor. Örneğin, Dupont, 1984 yılından bu yana kurumsal wellness programlarını başarıyla uygulayan örneklerden biri.

Bu anlamdaki çalışmalarıyla ön planda olan Pepsi ise Frito Lay, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut ve Taco Bell’in genel merkezlerini de kapsayan tüm birimlerde wellbeing programları uyguluyor.  Şirketin New York genel merkezinde yaklaşık bin 150 metrekarelik fitness merkezi bulunuyor. Burada sağlıklı beslenme konusunda özel çalışmalar yürütülüyor. Bu “wellbeing” programlarına yatırılan her 1 dolar ise şirkete 3 dolar olarak geri dönüyor.

Bank of America, Kennecott, Equitable Life gibi şirketlerde ise yatırılan her 1 doların şirketlere ortalama geri dönüşü 6 doları buluyor.

FitZen Kurumsal Wellbeing Danışmanlığı

Yapılan Bilimsel Araştırmalar;

 • Amerikan Sağlıklı Yaşam Derneği; Dünya çapındaki büyük şirketlerin %80-90’ı bu tip kurumsal programları uygulamaktadır.
 • Jp Fitness Consultancy; Sağlıklı yaşam için yapılan yatırımlar  1’e 4 oranından 1’e 7 oranına kadar geri dönüş getirdiğini savunmaktadır.
 • Prudential; Amerika’nın en önemli sigorta şirketlerinden ‘’Prudential’’ tarafından 211 şirket üzerinde yapılan bir araştırma;  Etkili bir wellbeing programı uygulandığında azalan oranları şu şekilde özetlemiştir. İşe gelmeme oranı %20 , İlaç harcamaları % 46, Verimsizlik %32 olarak belirtmiştir.
 • Coors Brewing Co ; ( ABD. Bira Üreticisi ) Wellbeing yatırımlarına harcanan 1 Dolar'ın çalışanın örgüte katılımını artırarak 6.15 Dolar kazançla geri döndüğünü söylüyor.
 • Travelers Corporation ; ‘’Sağlıklı Yaşamı destekleme’’ programı ile yatırım yaptığı her 1 dolar karşılığında 3.4 dolar geri kazanıyor. Bu durum şirketin 2004 yılında 146 milyon dolar tasarruf yapmasına neden oldu.
 • Motorola; Kurumsal Wellbeinge yatırdığı her 1 dolar için 3 dolar geri dönüş elde ettiğini açıkladı.

Amerika’da bulunan Employee Assistance Professionals Association ( işçi derneği ) tarafından hazırlanan raporda ise;

 • Kişi başı maliyetin 5-7 Dolar arasında azaldığı,
 • Devamsızlığın %66 düştüğü
 • Hastalığa bağlı işe gelmemenin de %37 gerilediği gözlemlenmiştir

• Amerikan Sağlıklı Yaşam Derneği; Dünya çapındaki büyük şirketlerin %80-90’ı bu tip kurumsal programları uygulamaktadır.

Jp Fitness Consultancy; Sağlıklı yaşam için yapılan yatırımlar  1’e 4 oranından 1’e 7 oranına kadar geri dönüş getirdiğini savunmaktadır.

Prudential; Amerika’nın en önemli sigorta şirketlerinden ‘’Prudential’’ tarafından 211 şirket üzerinde yapılan bir araştırma;  Etkili bir wellbeing programı uygulandığında azalan oranları şu şekilde özetlemiştir. İşe gelmeme oranı %20 , İlaç harcamaları % 46, Verimsizlik %32 olarak belirtmiştir.

Coors Brewing Co ; ( ABD. Bira Üreticisi ) Wellbeing yatırımlarına harcanan 1 Dolar'ın çalışanın örgüte katılımını artırarak 6.15 Dolar kazançla geri döndüğünü söylüyor.

• Travelers Corporation ; ‘’Sağlıklı Yaşamı destekleme’’ programı ile yatırım yaptığı her 1 dolar karşılığında 3.4 dolar geri kazanıyor. Bu durum şirketin 2004 yılında 146 milyon dolar tasarruf yapmasına neden oldu.

• Motorola; Kurumsal Wellbeinge yatırdığı her 1 dolar için 3 dolar geri dönüş elde ettiğini açıkladı.

Amerika’da bulunan Employee Assistance Professionals Association ( işçi derneği ) tarafından hazırlanan raporda ise;

Kişi başı maliyetin 5-7 Dolar arasında azaldığı,
Devamsızlığın %66 düştüğü
Hastalığa bağlı işe gelmemenin de %37 gerilediği gözlemlenmiştir

Dünya Şirketleri Yaklaşik 40 Yildir Kurumsal Wellbeing Programlari Uyguluyor.

Dupont Şirketinin Uyguladığı Kurumsal Wellbeing Programları;

 • Düzenli egzersiz programları
 • Sağlıklı beslenme
 • Lipit kontrolü
 • Stres yönetimi
 • Sigara bırakma programı.
 • Sağlıklı sırt ve bel

Düzenli egzersiz programları
Sağlıklı beslenme
Lipit kontrolü
Stres yönetimi
Sigara bırakma programı.
Sağlıklı sırt ve bel

FitZen Kurumsal Wellbeing Danışmanlığı

Şirketlerin, Kurumsal Wellbeing Programını Neden Seçtikleri İle İlgili Bir Araştırma

 • Şirketlerden % 23.7'si "sağlıklı çalışanlar bizim için çok önemli"
 • % 14.3'ü "işe devamsızlık oranını azaltması önemli"
 • % 25.6'lık bir bölüm ise "sağlıklı yaşam stili ve imajı bizim için önemli" dedikleri için kurumsal wellbeing programlarını uyguluyorlar
 • Araştırmacılar, tam zamanlı çalışanlar arasında obeziteye atfedilebilen yıllık maliyetin, çalışanların tıbbi harcamalarını, üretkenliklerini ve işten ayrılmalarını hesaba katarak, 73.1 milyar dolar kadar yüksek olabileceğini tahmin etmektedir (Yang & Nichols 2011).
 • Motorola’nın uyguladığı wellbeing programı sayesinde, şirket yatırım yaptığı her 1$ karşılığında 3.93$ geri dönüş olmuştur.
 • Northeast Utilities, başlattığı “Well Aware Program ile ilk 24 ayın sonunda çalışanlarının davranış ve hayat tarzına bağlı sağlık bildirilerini 1,400,000 $ düşürmüştür.
 • Coca Cola çalışanlarının %60′nın katılımıyla, bu programlarla çalışan başına 500 $/yıl kar sağlamaktadır.

Şirketlerden % 23.7'si "sağlıklı çalışanlar bizim için çok önemli"

% 14.3'ü "işe devamsızlık oranını azaltması önemli"

% 25.6'lık bir bölüm ise "sağlıklı yaşam stili ve imajı bizim için önemli" dedikleri için kurumsal wellbeing programlarını uyguluyorlar

Araştırmacılar, tam zamanlı çalışanlar arasında obeziteye atfedilebilen yıllık maliyetin, çalışanların tıbbi harcamalarını, üretkenliklerini ve işten ayrılmalarını hesaba katarak, 73.1 milyar dolar kadar yüksek olabileceğini tahmin etmektedir (Yang & Nichols 2011).

Motorola’nın uyguladığı wellbeing programı sayesinde, şirket yatırım yaptığı her 1$ karşılığında 3.93$ geri dönüş olmuştur.

Northeast Utilities, başlattığı “Well Aware Program ile ilk 24 ayın sonunda çalışanlarının davranış ve hayat tarzına bağlı sağlık bildirilerini 1,400,000 $ düşürmüştür.

Coca Cola çalışanlarının %60′nın katılımıyla, bu programlarla çalışan başına 500 $/yıl kar sağlamaktadır.

FitZen Kurumsal Wellbeing Danışmanlığı

Yurtdışında yapılan araştırmalara göre kurumsal wellbeing tercih eden şirketlerin sağlık giderleri düşüyor, çalışanları daha sağlıklı, daha motive ve daha verimli çalışıyor.

 • Daha az hastalık izni
 • Daha az sağlık gideri
 • Moral artışı 71%
 • işe gelmeme oranında azalma 52%
 • İş sakatlanmalarında azalma 48%
 • Tazminat giderlerinde azalma 44%
 • Malüliyet giderlerinde azalma 27%
 • Verimlilik artışı 28%

Daha az hastalık izni
Daha az sağlık gideri
Moral artışı 71%
İşe gelmeme oranında azalma 52%
İş sakatlanmalarında azalma 48%
Tazminat giderlerinde azalma 44%
Malüliyet giderlerinde azalma 27%
Verimlilik artışı 28%

EnglishDeutschРусскийTürkçe